Data Intelligence

Vi hjälper dig att definiera och utnyttja värdet av din affärsdata och hitta värdefulla insikter.

Världen genererar data i en otroligt snabb takt. Datavetenskap, AI och machine learning utvecklas minut för minut.

Tiden för att omvandla data till affärsvärde är just nu. Trots hypen betyder allt detta ingenting om datan inte används korrekt. Att definiera och utnyttja värdet av din affärsdata är det främsta uppdraget för våra datakonsulter.

På Emakina använder vi vetenskapliga metoder, processer, algoritmer och system för att extrahera kunskap och insikter från strukturell och ostrukturerad data – vilket ger våra kunder värdefulla insikter vid rätt tidpunkt.

  • Data consultancy 
  • Kvantitativ research 
  • Undersökningar
  • Dataanalys 
  • Segmentering 
  • Recommendation engines 
  • Predictive profiling 

“Without big data analytics, companies are blind and deaf.”