Digital eXperience Design (DXD)

Vi skapar upplevelser som är meningsfulla, relevanta och tilltalande; vilka hjälper dig att ligga steget före konkurrenterna.

På Emakina ser vi på användare som individer med olika stilar, visioner, övertygelser och känslor. Vi använder ett Digital Experience Design-tänk (DXD) för att säkerställa att användarupplevelsen av ditt varumärke känns personlig och förblir konsekvent genom alla beröringspunkter. Detta tänkesätt är rotat i Design Thinking, en problemlösningsmetodik som bygger på nära samarbete med kunden, med stöd av verklig data och forskning.

Vi arbetar vanligtvis i 2 faser. Under den första fasen identifierar vi de mest relevanta och mest påverkande problemen i dina användares resa med ditt företag. Vi gör detta i ett nära samarbete med dig, tillämpar användardata och forskning. Under den andra fasen skapar vi idéer, prototyper och testar koncept för att få de mest värdefulla lösningarna för ditt företag.

Vi tillämpar denna metod och tänkesätt inom fem nyckelområden: Designstrategi, Innehållsdesign, UX-design, Servicedesign och Designforskning.

Designstrategi

Våra designstrateger älskar DXD-tankesättet. De skräddarsyr processen och aktiviteterna till din specifika affärskontext och för dina användare. Deras fokus är alltid att definiera det mest relevanta och meningsfulla värdeerbjudandet för dina användare och ditt företag. De översätter det värdet till konkreta steg för att få det att hända.

Content Design

När du har en tydlig bild av det eller de problem du vill lösa för dina användare så är det dags att introducera våra Content Designers. Genom berättartekniker hjälper de dig att identifiera hur du ska förmedla informationen – och i vilka kontaktytor. När ditt ramverk för konsekvent innehållsproduktion är på plats (varumärkesriktlinjer, riktlinjer för tone of voice, messaging house) hjälper de dig att skapa det innehåll som du behöver. Slutligen hjälper de dig att testa innehållet och optimera det tills det ger dig de resultat du sett fram emot. 

UX Design

Våra UX-designers är utbildade att känna empati med dina användare. De tillämpar användarcentrerade metoder för att identifiera vad som är det bästa sättet att lösa de viktigaste problemen ur användarnas synvinkel. Tillsammans med våra designstrateger fokuserar de på att införliva affärsperspektivet i processen och ligger i täten när det är dags att prototypa och testa lösningar. De kommer att se till att tillämpa dessa lärdomar i det slutliga konceptet för att ge utvecklingsteamet en bra backlog att arbeta utifrån. 

Service Design

Tjänstedesign är en sorts kunddriven affärsutveckling – ett sätt att skapa innovation och ta fram användarvänliga och uppskattade tjänster.

Våra tjänstedesigners bidrar till att identifiera hur du rullar ut dina nya lösningar genom att anpassa resurser, system och processer till dina behov. 

Genom att identifiera ineffektiva områden så utformar våra tjänstedesigners den bästa vägen framåt för att säkerställa en bra upplevelse mellan din tjänst, ditt företag och dina användare.​​

Analys

Våra analytiker strävar efter att på djupet förstå dina användare och ditt företag för att hjälpa till att identifiera nyckelproblem som ska lösas. De letar efter meningsfulla synpunkter för att göra upptäckter som kan vägleda och informera ditt beslutsfattande. De samarbetar med Insights-teamet om skrivbordsundersökningar, marknadsundersökningar, intervjuer, observationer, benchmarking och användbarhetstester för att få tillräckligt med underlag för att kunna bygga upp empati med era användare och se till att era lösningar verkligen tillför värde till deras liv. Att förstå era användare är ovärderligt för att öka er tillväxt. 

Upptäck mer

Linked whitepapers