Akeneo

Akeneo är en global ledare inom Product Experience Management (PXM)-lösningar. Akeneo hjälper återförsäljare och varumärken att leverera engagerande kundupplevelser i alla kanaler, inklusive e-handel, mobil, print och detaljhandel. Akeneos öppna källkodslösningar för företags-PIM och Product Data Intelligence förbättrar avsevärt kvaliteten och noggrannheten hos produktdata samtidigt som de förenklar och accelererar kataloghanteringen.Emakina Groups team arbetar mycket nära Akeneo för ett antal stora globala kunder inom detaljhandeln.

Akeneo PIM
Som ledare inom produktupplevelsehantering med öppen källkod erbjuder Akeneo en kraftfull, flexibel, anpassningsbar lösning för produktinformations- hantering. Akeneo PIM tillhandahåller en robust uppsättning funktioner och funktioner på företagsnivå som hjälper dig och ditt team att leverera de övertygande kundupplevelser som moderna kunder vill ha och förväntar sig.

Akeneo Franklin

Ditt företag behöver korrekt och fullständig produktdata. Franklin är en revolutionerande ny metod för att ta itu med problemet med saknad teknisk produktdata. Franklin använder maskininlärning för att sammanställa produktinnehåll från pålitliga källor och leverera teknisk produktdata. Få tillgång till ett bibliotek med 50 miljoner produktsidor med Franklin API och skaffa mer kunskap om produktinformationsbehoven.