Amazon Web Services

Amazon Web Services erbjuder pålitliga, skalbara och billiga molntjänster, som på begäran  tillhandahåller molnplattformar och API:er på en pay-as-you-go-basis. Molnwebbtjänsterna erbjuder en uppsättning tekniska infrastrukturer och byggstenar såväl som distribuerade datorverktyg.Emakina Group erbjuder ledande expertis inom AWS vilka har byggt åtskilliga lösningar för några av världens ledande B2C och B2B företag. Läs mer om AWS!