PR & Aktivering

Kombinationen av affärsvärde och värde för samhället erbjuder stora möjligheter. Vi guidar dig från början till slut, även om det är en lång och slingrig väg.

Att ta plats i redaktionellt utrymme är eftertraktat, dels eftersom redaktionellt utrymme i sig ger större uppmärksamhet än köpt annonsutrymme men framförallt genom att det ger en högre grad av trovärdighet. Budskapet har ju redan passerat ett filter som har bedömt att budskapet har ett allmänintresse och dess aktiviteter ett nyhetsvärde.

Genom att skapa rätt förutsättningar – och innehåll – så kan vi bidra till att tillsammans med er sätta agendan för hur vi vill att ert varumärke ska uppfattas av omvärlden, oavsett om det gäller kunder, journalister eller en bredare allmänhet.