User Insights

Kundinsikter, även känd som konsumentinsikt, är förståelsen och tolkningen av kunddata, beteenden och feedback som kan användas för att förbättra produktutveckling, kundsupport och kommunikation.

“The key to understanding is to listen completely”

När du förstår användarna på djupet förändras allt. Du hittar intressanta synpunkter och gör upptäckter som kan vägleda ditt beslutsfattande. Det är därför vi förespråkar ett människocentrerat tillvägagångssätt.

Våra specialister inom kognitiv psykologi arbetar tillsammans med våra experter inom marknadsföring, tjänstedesign, affärer och kommunikation för att komma in under huden på användarna och ge dem engagerande upplevelser.

Hur? Vi utför marknadsundersökningar för att ta fram insikter om människor och deras upplevelseresor. Vi genomför kvantitativa studier för att identifiera trender och utföra statistiska analyser. Kvalitativa studier hjälper oss att tyda känslomässiga och rationella drivkrafter bakom mänskligt beteende.

Alla dessa resultat omvandlas till praktiska råd till våra kunder om hur man kan förbättra användarnas resor och upplevelser i alla kontaktpunkter. Våra experter följer upp sin forskning som en integrerad del av vårt team. Deras mänskliga fokus är ovärderligt när vi arbetar för att öka våra kunders tillväxt.

Partners

Emakina är stolt över att kunna förse våra kunder med de mest effektiva tekniska lösningarna för deras behov. Genom åren har digitala verktyg alltmer konsoliderats till integrerade digitala upplevelseplattformar.